paparazzo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paparazzo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paparazzo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paparazzo.

Từ điển Anh Việt

  • paparazzo

    * danh từ

    số nhiều paparazzi

    nhà nhiếp ảnh tự do chuyên săn tìm những người nổi tiếng để chụp ảnh, những tay săn ảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paparazzo

    a freelance photographer who pursues celebrities trying to take candid photographs of them to sell to newspapers or magazines