pantostomatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pantostomatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pantostomatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pantostomatic.

Từ điển Anh Việt

  • pantostomatic

    tíh từ

    (sinh vật học) hấp thu toàn bộ bề mặt