panoramically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panoramically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panoramically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panoramically.

Từ điển Anh Việt

  • panoramically

    xem panorama