panivorous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panivorous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panivorous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panivorous.

Từ điển Anh Việt

  • panivorous

    * tính từ

    ăn bánh mì