pangenetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pangenetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pangenetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pangenetic.

Từ điển Anh Việt

  • pangenetic

    * tính từ

    (thuộc) xem pangenesis