panegerise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panegerise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panegerise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panegerise.

Từ điển Anh Việt

  • panegerise

    /'pænidʤiraiz/ (panegerise) /'pænidʤiraiz/

    * ngoại động từ

    ca ngợi, tán tụng