pandora's box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pandora's box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pandora's box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pandora's box.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pandora's box

    (Greek mythology) a box that Zeus gave to Pandora with instructions that she not open it; she gave in to her curiosity and opened it; all the miseries and evils flew out to afflict mankind

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).