pancreatropic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pancreatropic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pancreatropic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pancreatropic.

Từ điển Anh Việt

  • pancreatropic

    * tính từ

    kích tụy