pancreatoncus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pancreatoncus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pancreatoncus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pancreatoncus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pancreatoncus

    * kỹ thuật

    y học:

    u tụy