pampas-grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pampas-grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pampas-grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pampas-grass.

Từ điển Anh Việt

  • pampas-grass

    /'pæmpəzgrɑ:s/

    * danh từ

    có bông bạc