palooka nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palooka nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palooka giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palooka.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • palooka

    Similar:

    stumblebum: a second-rate prize fighter

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).