palimbacchius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palimbacchius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palimbacchius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palimbacchius.

Từ điển Anh Việt

  • palimbacchius

    * danh từ

    bộ thơ hai âm tiết dài một âm tiết ngắn hay hai âm tiết ngắn một âm tiết dài