paleaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleaceous.

Từ điển Anh Việt

  • paleaceous

    * tính từ

    (có) xem palea