palatoglossal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palatoglossal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palatoglossal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palatoglossal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • palatoglossal

    relating to the palate and tongue

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).