palatally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palatally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palatally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palatally.

Từ điển Anh Việt

  • palatally

    xem palatal