palanquin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palanquin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palanquin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palanquin.

Từ điển Anh Việt

 • palanquin

  /,pælən'ki:n/ (palanquin) /,pælən'ki:n/

  * danh từ

  kiệu, cáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • palanquin

  a closed litter carried on the shoulders of four bearers

  Synonyms: palankeen