palais nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palais nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palais giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palais.

Từ điển Anh Việt

  • palais

    * danh từ

    (thông tục) vũ trường công cộng