palaestrae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palaestrae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palaestrae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palaestrae.

Từ điển Anh Việt

  • palaestrae

    /pə'lestrə/ (palestra) /pə'lestrə/

    * danh từ, số nhiều palaestrae /pə'lestri:/

    trường dạy võ, nơi tập võ