palaeographic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palaeographic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palaeographic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palaeographic.

Từ điển Anh Việt

  • palaeographic

    * tính từ

    (thuộc) cổ xưa