palaeocranium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palaeocranium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palaeocranium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palaeocranium.

Từ điển Anh Việt

  • palaeocranium

    * danh từ

    sọ cổ