paintress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paintress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paintress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paintress.

Từ điển Anh Việt

  • paintress

    /'peintris/

    * danh từ

    nữ hoạ sĩ