paece-love nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paece-love nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paece-love giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paece-love.

Từ điển Anh Việt

  • paece-love

    /'pi:s,lʌvə/

    * danh từ

    người yêu chuộng hoà bình