pachypleurous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pachypleurous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pachypleurous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pachypleurous.

Từ điển Anh Việt

  • pachypleurous

    * tính từ

    có vách dày (thực vật học)