pachyperiostitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pachyperiostitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pachyperiostitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pachyperiostitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pachyperiostitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm dày màng xương