pachychceilia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pachychceilia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pachychceilia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pachychceilia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pachychceilia

    * kỹ thuật

    y học:

    dày môi