p-n-n-p transistor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

p-n-n-p transistor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm p-n-n-p transistor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của p-n-n-p transistor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • p-n-n-p transistor

    * kỹ thuật

    điện:

    tranzito PNNP