ofo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ofo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ofo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ofo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ofo

    a member of the Siouan people living in the Yazoo river valley in Mississippi

    a Siouan language spoken by the Ofo

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).