nightman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nightman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nightman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nightman.

Từ điển Anh Việt

  • nightman

    /'naitmæn/

    * danh từ

    công nhân vệ sinh, người đổ thùng