night-long nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night-long nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night-long giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night-long.

Từ điển Anh Việt

  • night-long

    /'naitlɔɳ/

    * tính từ

    suốt đêm, thâu đêm