night-hawk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night-hawk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night-hawk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night-hawk.

Từ điển Anh Việt

 • night-hawk

  /'naithɔ:k/

  * danh từ

  (như) nightjar

  kẻ ăn trộm

  người đi chơi đêm