night-hag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night-hag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night-hag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night-hag.

Từ điển Anh Việt

  • night-hag

    /'naithæg/

    * danh từ

    nữ yêu tinh

    cơn ác mộng