night-cart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night-cart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night-cart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night-cart.

Từ điển Anh Việt

  • night-cart

    /'naitkɑ:t/

    * danh từ

    xe đổ rác; xe đổ thùng (ban đêm)