night-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night-boat.

Từ điển Anh Việt

  • night-boat

    * danh từ

    tàu chở khách ban đêm