night-bird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night-bird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night-bird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night-bird.

Từ điển Anh Việt

  • night-bird

    /'naibə:d/

    * danh từ

    chim ăn đêm (cú)

    người đi chơi đêm, kẻ ăn sương