nelsonite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nelsonite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nelsonite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nelsonite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • nelsonite

    * kỹ thuật

    nensonit