negro-head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negro-head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negro-head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negro-head.

Từ điển Anh Việt

  • negro-head

    /'ni:grouhed/

    * danh từ

    thuốc lá sợi đen đóng bánh

    cao su loại xấu