negatively-skewed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negatively-skewed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negatively-skewed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negatively-skewed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negatively-skewed

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    xiên âm