naggish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naggish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naggish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naggish.

Từ điển Anh Việt

  • naggish

    /'nægiʃ/

    * tính từ

    hay mè nheo; khá mè nheo