nafud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nafud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nafud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nafud.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nafud

    Similar:

    nefud: a desert in northern Saudi Arabia that is noted for its red sand and violent winds

    Synonyms: An Nefud, An Nafud

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).