myxocystitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myxocystitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myxocystitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myxocystitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • myxocystitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm niêm mạc bàng quang