mysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mysis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mysis

    type genus of the family Mysidae

    Synonyms: genus Mysis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).