mycoses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mycoses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mycoses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mycoses.

Từ điển Anh Việt

  • mycoses

    số nhiều của mycosis