mwanza nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mwanza nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mwanza giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mwanza.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mwanza

    a city in northern Tanzania on Lake Victoria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).