muttony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muttony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muttony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muttony.

Từ điển Anh Việt

  • muttony

    /'mʌtni/

    * tính từ

    có mùi vị thịt cừu