mutisia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mutisia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mutisia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mutisia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mutisia

    any of various plants of the genus Mutisia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).