mutate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mutate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mutate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mutate.

Từ điển Anh Việt

 • mutate

  * ngoại động từ

  làm cho... bị biến âm sắc/bị umlau hoá

  làm cho... thay đổi/biến đổi

  * nội động từ

  umlau hoá

  biến âm sắc

  thay đổi, biến đổi

 • mutate

  thay đổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mutate

  undergo mutation

  cells mutate