musqueto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

musqueto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm musqueto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của musqueto.

Từ điển Anh Việt

  • musqueto

    * danh từ

    xem mosquito