muskey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muskey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muskey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muskey.

Từ điển Anh Việt

  • muskey

    * danh từ

    súng hoả mai, súng trường