murices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

murices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm murices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của murices.

Từ điển Anh Việt

  • murices

    /'mjuəreks/

    * danh từ, số nhiều murices /'mjuərisi:z/

    (động vật học) ốc gai