munnion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

munnion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm munnion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của munnion.

Từ điển Anh Việt

  • munnion

    xem mullion